רשימה או טבלה: ENA NS 36.1

רשימה או טבלה ENA NS 36.1

תגים

תיאור

Tables of names and sums of money, ranging from 0.5 dirham to 1.5 dirham. Distribution list?

ENA NS 36.1 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 36.1 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 36.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain