רשימה או טבלה: ENA NS 33.12

רשימה או טבלה ENA NS 33.12

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Late, based on currencies, which include גדיד (cedid) and קרונה (the latter is likely the Spanish escudo minted as early as 1535 CE or the gold excelente minted first in 1497 CE). Cf. T-S AS 204.214 (same currencies, different scribe).

ENA NS 33.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 33.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 33.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain