רשימה או טבלה: ENA NS 32.25

רשימה או טבלה ENA NS 32.25

תגים

תיאור

Accounts in Hebrew script. Very faded.

ENA NS 32.25 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 32.25 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 32.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain