רשימה או טבלה: ENA 4193.12

רשימה או טבלה ENA 4193.12

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic script. Small fragment.

ENA 4193.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4193.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4193.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain