רשימה או טבלה: ENA 3738.7 + ENA 3738.6

רשימה או טבלה ENA 3738.7 + ENA 3738.6

תגים

תיאור

Account.

ENA 3738.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3738.7 verso

verso

ENA 3738.6 recto

recto

ENA 3738.6 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3738.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 3738.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)