רשימה או טבלה: ENA 3735.7

רשימה או טבלה ENA 3735.7

תגים

תיאור

Late account

ENA 3735.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3735.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3735.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)