רשימה או טבלה: ENA 3681.8

רשימה או טבלה ENA 3681.8

תגים

תיאור

Accounts, early modern. One of the names on the verso is Muḥammad Jalabī (Çelebi) Muḥasebeci ("the Accountant" in Turkish). The entries include various cooking and kitchen ware items: "אצוחון [sic] אלקאדי" (the qadi's plates/bowls); "טנגרא סגיר" (little jar); "אבריק מוסה אמון" (Musa Amon's pitcher); "צוחון עגמי" (Persian plates/bowls). These entries point to the likelihood that the accounts are connected to a ceramics production and/or long-distance commerce in such goods. MCD.

ENA 3681.8 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3681.8 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3681.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain