רשימה או טבלה: ENA 3191.8

רשימה או טבלה ENA 3191.8

תגים

תיאור

Accounts in Hebrew. Late. Currency: muayyadi/medin. Most of the items listed are foodstuffs.

ENA 3191.8 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3191.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3191.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)