רשימה או טבלה: ENA 2950.28

רשימה או טבלה ENA 2950.28

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

List of payments received in Judaeo-Arabic. Accordingly, each entry relies on the phrase "קבץ מן / قبظ من" (l.1r, 4r) and the coinage in use is the gold ashrafi. In terms of dating, mention of ashrafi is helpful because it was not minted until 1425CE and factoring in the script of this fragment it may have been recorded in the fifteenth or sixteenth centuries (Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, 60). The unit "quarter qantār/אל רבע קנטאר" is also in use. MCD.

ENA 2950.28 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2950.28 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2950.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain