רשימה או טבלה: ENA 2715.21 + ENA 2715.19 + ENA 2715.20

רשימה או טבלה ENA 2715.21 + ENA 2715.19 + ENA 2715.20

תגים

תיאור

Accounts in Ladino and Hebrew that can be dated through a join's (ENA 2715.19) entry dated 26 Sivan [5]632 or July 2 1872CE. The term "lustro / varnish" is repeated among a list of many other goods whose quantities and/or prices are being added together. MCD.

ENA 2715.21 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2715.21 2

2

ENA 2715.19 1

1

ENA 2715.19 2

2

ENA 2715.20 1

1

ENA 2715.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2715.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • ENA 2715.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • ENA 2715.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain