רשימה או טבלה: ENA 2461.17

רשימה או טבלה ENA 2461.17

תגים

תיאור

Recto: Letter fragment, address only. From "your brother-in-law" to Yūsuf Ibn Ṭayyib (or Abū Ṭayyib) al-M[...] who lives in Raḥba(?). . . Bāb al-Yahūd(?). Verso: Accounts in Judaeo-Arabic.

ENA 2461.17 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2461.17 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2461.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain