רשימה או טבלה: ENA 2425.66–67

רשימה או טבלה ENA 2425.66–67

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Very rudimentary script. Organized according to the Islamic calendar. The names are unusual.