רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1490.7

מכתב ENA 1490.7
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, "ארץ ישראל בתקופה המסלמית הראשונה (634 - 1099): מילואים, הערות, תיקונים‎" (in Hebrew), Teuda‎ 7 (n.p., 1991), 281–345.
  למהדורה ראה
  • #192a (p.317)