מסמכים קשורים מכתב: T-S 13J16.20 + CUL Or.1080 3.41 + T-S 13J8.14

מכתב T-S 13J16.20 + CUL Or.1080 3.41 + T-S 13J8.14