רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2558.30a

מכתב ENA 2558.30a
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו50
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה