מכתב: ENA 1269.49

מכתב ENA 1269.49

תגים

תיאור

Letter, first part, flowery, from the Qaraite community of Egypt to that of Damascus. Mentions specifically Moshe Melammed Fayrūz, Binyamin Nasi, and Eliyyahu Nasi. Dating: 17th century, per Avraham David.

ENA 1269.49 recto

recto

תיעתוק

Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
 1. לקי
 2. שלומות עצומות ורמות מבורא העולם לבחירי אל בשכל טוב האל הנחילם
 3. עמודי ארץ בגדולה השם ית חננם והגדילם יסודי עולם בגבול נחמד האל
 4. הגבילם חכמי לב בתורה ישרה אל שדי הנחילם חכמה ודעת ובינה ושכל
 5. טוב האל הנחילם הם קהלת הקדש נטעי נעמנים תהלת המבינים
 6. הנכבדים מאז ומלפנים המהוללים בכמה מינים בדעת ובשכל
 7. תחכמונים ביראת אל אמונים ונדבת לב כאבות איתנים לחשכים
 8. ולאביונים ולעניים מרודים המעונים משתדלים בכח וטובים
 9. יצא שמעם בכל פנים כשמן תורק וכריח גפנים הם הקהילה הקדושה
 10. אבן הראשה קקק דמשק יצו אשר בהם כל חפץ וחשק האל יצילם
 11. ויסך עליהם ביום נשק קהל בני מקרא ישמרם איום ונורא ובתוכם
 12. החכם השלם נר ישראל עטרת תפארת אריאל הולך צדקות ודובר
 13. מישרים מאיר לארץ ולדרים מעין השכל והתבונות שמעו הולך
 14. בכל המדינות נגיד ומצוה לאומים נקי מחטא ואשמים אשר זכר
 15. צורו מפיו לא משה ומעבודתו בלי יחשה כמהר משה מלמד פירוז יצו
 16. הנשיא הגדול הולך תמים ופועל צדק ובתבונתו מחזיק הבדק גביר
 17. דעות חוסן ישועות אשר שמו הטוב הולך בשמאל וימין אדו הנ הג בנימין
 18. נשיא יצו והנשיא הגדול איש חמודות מדובר נכבדות כמה מעלות
 19. טובות אבדו בטללי עבות ישר וזך נתיבות אדו הנ הג כהר אליהו נשיא
 20. יצו וכל הקהל בי קבלו שפעת השלום והרחמים מאדון השלום צור
 21. עולמים יחד גדול[ים] וקטנים וכלם יהיו שלומים שלמים וכן רבים
 22. אחרי דרישת החו[..] והשלום לרבבות כפולות מה שלא יכילו לשון מלות
 23. ולא יספיקו ספרים ומגלות מאת אחיכם קקק מצרים יעזרם שוכן שמים
 24. אויר

תרגום

ENA 1269.49 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1269.49: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain