מכתב: ENA 2727.39

מכתב ENA 2727.39

תגים

תיאור

Letter fragment from Nissim b. Nahray, unknown location, to Abū l-Fa{ra}j Daniel b. [...] ha-Kohen, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 11th century. Needs examination.

ENA 2727.39 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2727.39 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2727.39: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain