מסמך משפטי: ENA NS I.32

מסמך משפטי ENA NS I.32

תגים

תיאור

Fragment (bottom) of a document, possibly a legal testimony. Two lines at the bottom of the document indicate witness signatures. The first one reads "shahida ʿAbd Allah".

ENA NS I.32 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA NS I.32 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS I.32: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain