רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J9.12

מכתב T-S 13J9.12
 1. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #18, pp. 28–30
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Elisha Russ-Fishbane, Judaism, Sufism, and the Pietists of Medieval Egypt A Study of Abraham Maimonides and His Times (Oxford: Oxford University Press, 2015).
  לתרגום, דיון ראה
  • pp.115–18
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה