מכתב: ENA NS 31.29

מכתב ENA NS 31.29

תגים

תיאור

Letter from Yiṣḥaq to Avraham Krispin. In Ladino. Mentions Yiṣḥaq de Curiel. Needs examination

ENA NS 31.29 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 31.29 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 31.29: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain