מסמך משפטי: T-S 13J9.10

מסמך משפטי T-S 13J9.10

תגים

תיאור

Two questions addressed to Avraham Maimonides about milking sheep on Shabbat. (Information from Goitein's index card). VMR

T-S 13J9.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

שתי שאלות אל רבנו אברהם בן הרמב"ם בענין חליבת צאן בשבת.

 1. מא יקול כגק הדרת יקרת צפירת מרנו ורבנו אדוננו
 2. הודנו והדרנו אור עננו (!) ומחמד לבנו ומאיר דתנו
 3. וכוכב נשפנו ומנהיג דורנו אברהם הרב הפטיש'
 4. החזק נר המערבי דגל הרבנים ירום הודו ויגדל כבודו
 5. יחיה חמודו ישימהו לשם ולתהלה בקרב הארץ' יקיים עליו
 6. תחת אבותיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ
 7. יזכהו לראות בניו ובני בניו עד סוף כל הדורות אנס
 8. פי שכץ לה גנימאת מקדאר יסיר ולה זריבה ויוכד
 9. מנהם אללבן לילה אלסבת מע יום אלסבת אכר אלנהאר
 10. תם אנהם יאכדוהם אלרעיאן ירעאוהם פי יום אלסבת
 11. ומא ירעאהם חתי יטעמהם קליל פול חתי לא
 12. ירעאו כסביל איאם אלחול וצרוריאת צאחבהם אנה
 13. שכץ מדיון גמלה ארבעין דינאר מצריה ומא מעה
 14. שי י[

עמוד ב'

 1. מא יקול הדרת מרנו ורבנו
 2. פי ראובן לה גנם [[ואל]] ואכתרי להן ראעיון ירעוהן באלחול ואלסבת
 3. ויחלבוהן פי אלסבת ואלעיד ויסלמון לבנהן ללתאגר אלמערוף באכד
 4. אלבאן אגנאם אלבלדה יגבנה (!) יורנו הל הדא אלפעל מן אלרעיאן גאיז
 5. מן חית לא יקול אלמאלך אליהודי להם פי אלסבת ואלעיד אפעלוא שי
 6. בל אנה מא אסתאגרהן לרעי גנמה //מן אול אסתיגארה להם// לא לפעל דלך

יורנו באר היטב

 1. אן כאן דלך גאיזא או צורה אלגאיז עלי כנהה ימתתל פעלה ושכרו (!)

תרגום

T-S 13J9.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J9.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.