מכתב: ENA NS I.28

מכתב ENA NS I.28

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic of a man to his social superior mentioning that a Nasi asked the writer's father to travel with him to Alexandria. The writer is very sick and is afraid he wil soon die. Also his mother is sick, as is his wife, so he asks the recipent to talk to the Nasi that he will not make such a great request upon the father. On the back is what remains of the address: "your slave Shelomo be-Rabbi Eliyyah." There is also a piyyut and 5 lines of a legal document dealing with the house of Ibn Qurra and mentioning the Iraqi synagogue. ASE.

ENA NS I.28 2

2

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).

Recto:

 1. ] צגר משמא . [
 2. ] . ואשד . . אלממלוך [
 3. ] דלך וללממלוך מ . . . [
 4. ] . גמיע מא מתלתה . . [
 5. ] . . . . אלכאלק ולולא . . . [
 6. ] למא פאק ואלממלוך קד צ . [
 7. ] צגיר מן אלצגאר ואלואלד הו פי . [
 8. ] . יכון ללממלוך חאל וסמע אלממלוך אן סיידנא
 9. הנשיא שמ צ טלב אלואלד באלספר מעה אלי אלתגר פחצל
 10. ללממלוך מרץ שדיד למא סמע דלך ואלממלוך יסאל אלמולא
 11. בכאלק אלוגוד אן יחסם אלמאדה וי[דאפ?]ע אן אלואלד לאן אלממלוך
 12. מריץ פנכשא איאך יחתם אלבארי באמרה פיבקא אלממלוך
 13. ינזל אלקבר בחצרה ואלדה ואלממלוך מסתגיר באלוהי השמים יתב שמ
 14. ובסיידנא אן יפעל מע אלממלוך מתובה (?) יא סיידנא וחק אלשריעה
 15. מא . . . ל באלפוז (?) פי אלבית ומא ידרי בנא אחד ואכי אבו זכרי
 16. ל . . . . אליה אשהר מא תכסב תמן דרהם ואלעגוז מריצה
 17. ואלממלוך מריץ וזוגתה ואנא נקצד אללה ונקצדך אן תחסן
 18. עוני ונסאל אלמולי אלנשיא ישמרו צורו אן יסאמח אלואלד
 19. [ל]אגל אללה אלעצים יא סיידנא אנת תעלם אן מא לנא אחד סוא
 20. אללה ואנת אלאב ואלסייד ואלחנין אלשפיק אד לם תשפק
 21. עלינא מן ישפק עלינא אד לם תרחמנא ותרחם פקרנא
 22. מן ירחמנא או מן ינטרנא בעין אלמחבה אל . . . מחסובין מן
 23. בעץ אלעאילה וכבזנא מן תחת ידיך ואנת . . . ונצרתנא
 24. ועזנא ואבונא פאללה לא יכגלנא פיך ולא . מנא . . . . יא סיי[דנא]

תרגום

ENA NS I.28 1

1

Verso, in addition to a full page of piyyut:

 1. אלגמעה (?) יום אלאחד אלסאבע עשר יום מן שהר שבט
 2. ] . תרקת דאר אבן קרי גאנב דאר א[
 3. ] . ב . . ת לילה אלאחד לילה אלצרא . [
 4. ] . . . . שדידה עצימה וסלמת [
 5. ] . . . . . . . תבנה בחיי ישראל [
 6. [ממ]לוכה שלמה ברבי אליה . [
 7. ] . א . . ת אקצד (?) מנך (?) כמ . [
 8. ] אלדא . ושלום
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS I.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain