מכתב: ENA NS 54.5

מכתב ENA NS 54.5

תגים

תיאור

Letter from Yeshuʿa the bookseller to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 13th century, but this is a guess. The writer has been endeavoring to sell the manuscript on behalf of Sayyidnā, but it is impossible to find a buyer. It seems that he has an offer of 120 dirhams, so he writes to ask if he should sell it for that price; if not, he is going to return it, because he has worn himself out. The other manuscripts are also not selling well.

ENA NS 54.5 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. لے
 2. אלממלוך יקבל אלארץ וינהי אנה מא
 3. בקא מגהוד פי אמר אלנסכה אלדי לסיידנא
 4. ואלדי כאן קד תקרר אנה יאכדהא עאד ען
 5. אכדהא וקד עדת אערצתהא עלי גירה
 6. ומא מעי להא [[מי]] משתרי ואחד וקד דפע
 7. מאיה ועשרין דרהם דלאלה ותמן פאן
 8. כאן מולאנא יאדן באלביע פערפני
 9. ואלא רדדתהא לסיידנא קול ואחד
 10. ומא תרכת אלאמר אלי אסעה אלא חתי
 11. לא אכל(?) בקצא אלחאגה ואמא אלנסך
 12. אלאכר פלם ינבאע מנהם שי וכל
 13. מן אערצהם עליה יקול מא לי להם
 14. חאגה והדה אלאשיא תחתאג טול אלרוח
 15. קליל אלי מא יחצל פיהם שי אעלמת

Recto - right margin

 1. מולאנא בדלך
 2. ושלום
 3. הדרתך
 4. ירבה
 5. עבדה
 6. ישועה

תרגום

ENA NS 54.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 54.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain