מכתב: ENA NS 48.25

מכתב ENA NS 48.25

תגים

תיאור

Letters in Judaeo-Arabic. On a narrow sliver of paper. Dating: probably 13th century. Recto: Letter addressed to Elʿazar, complaining about the addressee's delay in copying the quires (karārīs). The writer had sent him an ounce of ink as well as Abu l-Faraj with a riding animal, and Elʿazar should send the quires and the parchment with them. The writer has paid Sulaymān's capitation tax for him. As for the quires that were sent with al-Bilbaysī, and likewise the two quires that were sent with Abū ʿAlī, the writer did not receive them. If the bearers of the goods find a boat to take, they should take it. Verso: Letter from Elʿazar to 'Sayyidnā'. He reports that the ink never arrived, and therefore he has been sitting unemployed, so the addressee should send more ink, two ounces in fact. A woman ('sitt') was sick. It is also possible that Elʿazar's letter came first and the other one is the response.

ENA NS 48.25 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. אעלם ר אלעזר שצ
 2. באני משתגל פי
 3. אלכראריס והם אן שא
 4. אללה ינתגזו סרעה
 5. וקד סירת לך אוקיה
 6. חבר וקד סירת אבו
 7. אלפרג ומעה אלדאבה
 8. פתכליהם יגו מעה
 9. סרעה ויגיבוא אלרקוק
 10. מעהם ותערפני
 11. אי שי דפעת לך ק . .
 12. חתי אחאסבך מן
 13. אלנקט פאני וזנת ען
 14. סלימאן אלגאליה כאמ . . 
 15. פיגי ישתגל פי שגל
 16. פאני מא בקא לי סרגה
 17. ללמגי פיגו מן כל בד
 18. והו ירכב אלצגיר מנהם
 19. מע חויגאתהם עלי
 20. אלדאבה וידאדיהם(?)
 21. ואלכראריס אלדי דכרת
 22. מע אלבלביסי מא
 23. וצלני שי ולא אלכראסין
 24. אלדי קלת מע אבו עלי
 25. לם יצל שי ואן צאדפו
 26. מרכב פי אלטריק ינזלו
 27. פיהא פיגו מן כל
 28. בד מעה ושלום

תרגום

ENA NS 48.25 2

2

Verso

 1. אלדי אעריף סידנא
 2. באן לם יצל לי
 3. חבר ואנני בטאל
 4. פאשתהי באנך
 5. תתם פצלך ותסיר
 6. לי אלחבר וסירת
 7. לך כראסין אן
 8. אכר ואנני אערפך
 9. באן סית מרצת ואנת
 10. פלא תתכלף באלמגי
 11. אן לך אדא בחק אללה
 12. תע עליך לא תבטל
 13. אלכראריס ותשתרי
 14. לי וקייתין חבר
 15. לאני [ב]טאל ואנת
 16. תעלם מא אנא
 17. פיה מן אלצאיקה
 18. ותסיר להם
 19. שי י . . . ו עליה
 20. ושלומך יגדל
 21. . . . .
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 48.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain