מכתב: ENA NS 41.12

מכתב ENA NS 41.12

תגים

תיאור

Small fragment of a letter of recommendation for a poor teacher who has lost his living and now needs charity.

ENA NS 41.12 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  1. ] . . . ה עצם מא האולי אלאטפאל
  2. ] פי הדא אלרכץ לא סביל לה . . 
  3. ]באן אלמעלם פי מעישה
  4. ]קד אנקטע מעאשה והם
  5. ]לם אן מא מן יהודי פי מצר
  6. ]ק כדמה וקד ואפא
  7. ]תה ויעידה עליך
  8. ]לך אן תעמל
  9. ]ל פי

תרגום

ENA NS 41.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 41.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain