מסמך משפטי: ENA NS 38.14

מסמך משפטי ENA NS 38.14

תגים

תיאור

Shiddukhin document (or a draft of one) for the daughter of Ḥalfon b. Moshe. The conditions include sums in peraḥim and discussion of living arrangements. The year is given in the final line but is very faded.

ENA NS 38.14 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 38.14 2

2

ENA NS 38.14 3

3

ENA NS 38.14 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 38.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain