סמי ספרותי: ENA NS 36.17

סמי ספרותי ENA NS 36.17

תגים

תיאור

Palimpsest. The earlier text is extremely faded; it is in Judaeo-Arabic and at least partially deals with recipes or prescriptions. The later text is also Judaeo-Arabic, in a late hand. It is an elaborate recipe/prescription followed by a magical invocation ("I bind you, O Maymūn. . . Ehyeh bar Ehyeh. . .") ASE.

ENA NS 36.17 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 36.17 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 36.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain