מסמך משפטי: ENA NS 35.29

מסמך משפטי ENA NS 35.29

תגים

תיאור

Probably a legal document in Judaeo-Arabic, late. Mentions an Amīr Yūsuf [...] and "all the demands and all the debts. . . " incumbent on somebody to somebody. There are several distinct sections of the document and two stamped seals. Needs further examination.

ENA NS 35.29 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 35.29 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 35.29: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain