מכתב: ENA NS 32.6

מכתב ENA NS 32.6

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. Dating: No earlier than 1425 CE. The writer seems to be beseeching the addressee for a loan of a certain sum of ashrafīs (a gold coin first minted by the Mamluks in 1425 CE)

ENA NS 32.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 32.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 32.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain