מכתב: ENA 3616.21

מכתב ENA 3616.21

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2014

תיאור

Letter from Avraham b. Moshe b. Maṣliaḥ to his father Moshe b. Maṣliaḥ. Written in Judaeo-Arabic. Discusses transactions of white lāsīn silk. Mentions Abū l-Yumn Ibn al-Baṣalī, Abū ʿImrān b. Ghulayb, Abū Isḥāq, and Harūn Ibn Shamāri (appears also in ENA NS 77.220 (PGPID 13544)).

ENA 3616.21 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. בשמ רח
 2. כתאבי אלי מולאי וואלדי אטאל אללה בקאה
 3. ואדאם עזה ונעמאה ומן חסן תופיקה לא
 4. אכלאה וקד כאן אנפדת אלי מולאי כתאב
 5. מע שבאת באן תכלי ואלדתי תזן לשבת
 6. אללאסין אלאביץ כם רטל יכון בעד אן
 7. תדפע מנה כמסה ארטאל אלי אלשיך אבו אל
 8. ימן בן אלבצלי ותתמן אלבאקי עלי שבת
 9. סער ארבעה עשר דינאר ונצף אלעשרה
 10. ארטאל ותקני מנה בחצרה אתנין מן אליהוד
 11. באן יסלם לי אלדהב פי אלצעיד בעד שהר
 12. ולא תתואנו פי דלך בושה ול{א} סבב וקד חצל
 13. לכם ולבית אכי אלמונה מן פצל אללה
 14. וקד סאלתך פי קליל חבר ודסת ורק גייד
 15. אללה אללה ולא תקטעו כברכם עני אללה אללה
 16. ותערף אלשיך אבו עמראן באן חצלת
 17. לה בעץ אלגלה ומא כאן למולאי אלואלד
 18. מן חאגה תכאתבני בהא כץ מולאי באתם
 19. אלסלאם ועלי ואלדתי אלסלאם ועלי כרימתי
 20. אלסלאם ועלי בית אכי אלסלאם ועלי

Recto - right margin

 1. אלשיך אבו עמראן בן גליב
 2. אלסלאם ועלי
 3. אלשיך אבו אצחק
 4. ומן ענדה
 5. אלסלאם

תרגום

ENA 3616.21 2

2

Verso

 1. ותקול לשיך אבו אצחק באן יקף ויזן אללאסין
 2. וישהד עליהם בחצרתך אללה אללה ואללה
 3. יסהל עלי באלתכלץ אן שא אללה ותערפוני אכבאר
 4. הרון בן שמארי אן כאן במצר ואן כאן סאל עני
 5. וחדית אלמרגאן ושלום

Verso - address

 1. חצרה מולאי אלואלד משה
 2. ביר מצליח נע
 3. א[טאל] אללה בקאה
 4. עבדה וולדה
 5. אברהם ביר משה ביר
 6. מצליח נע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3616.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain