רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J8.1

מסמך משפטי T-S 13J8.1
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Oded Zinger, "Jewish Women in Muslim Legal Venues," in Language, Gender and Law in the Judaeo-Islamic Milieu (Leiden ; Boston: Brill, 2020), 38-87.
  כולל digital translation, תרגום, מהדורה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה