מסמך משפטי: T-S 13J8.25

מסמך משפטי T-S 13J8.25

תגים

תיאור

Deathbed will by Yefet ha-Levi. Location: Probably Damascus. Dating: Unknown, but see verso. In which he dedicates one-third of an orchard and a house located in the village of Hammuriyya near Damascus and stipulates the income of the estate is to be used to purchase food for students of the law. Two trustees are appointed, Yequti’el and Petahya. (Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza, Brill, 1976, 482-4) EMS

T-S 13J8.25 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

תרגום

T-S 13J8.25 1r

1r
 1. עש]רין וחד יומי בירח מרחשון שנת אלפא
 2. ] שנין לשטרות בדמשק מדינתא דעל נהרי
 3. ]אל כב ג מר ור יפת הלוי השר היק התלמיד
 4. ]ריה הלוי הז הנכבד הדר הלויים והודם נ'ע ווגדנאה
 5. עא]פל וסאלנאה ען אלזמאן ואלאשכאץ ואגאבנא כמא
 6. ] מעכשיו אנני קד אוהבת במתנה מעכשיו לכב
 7. ה]נכבד החכם והנבון הדיין המופלא החכם המעולה
 8. הז]קנים נ ע וכ גד מר ור יק[ותיא]ל הלוי השר הנכבד החכם
 9. ] הנפשות הוד הרופאים כתר הלוים בר כב גד מר ור
 10. ]מר ור פתחיה הלוי השר הנכבד הרופא בחיר הלויים
 11. א]תן לכל ואחד מנהם ארבע אמות קרקע מחלקי שבארץ
 12. ]אלה תאמה מאציה שרעייה עלי גמיע מא יאתי
 13. ]ענהם פי גמיע מא יפעל נאמן כשני עדים כשרים
 14. ] אפילו חרם סתם ולכל ואחד מנהם אן יקים וכיל
 15. ] ואכתאר ולא לאחד עליהם אעתראץ לא למקדם ולא
 16. ] מעכשיו לבני תורה שבדשמשק תמאניה אסהם מן
 17. ] תלת מן גמיע אלבסתאן אלכראגי אלדי מן קריה חמוריה
 18. ד]משק יערף קדימא באולאד אלעדל ויומיד לי ולאכי
 19. ]יף מרגא נע לכל ואחד מנא אלתלת ופיה אשגאר
 20. ]ונוהור רומי ופארסי וסדוי וצפצאף ויפצלה
 21. ] פיה בית ואחד ואסע ושהרתה תגני ען תחדידה
 22. ] לה פי כל סנה יפרק עלי אלדי ישתגל בתורה
 23. ] עלי אלבטאלה ואלקראיה אדא אנקטע ללאשתגאל
 24. ע]לי מא ירוה אלו[כי]ל[ין
 25. ] בנת אלוזר ר' ל[
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J8.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.