מסמך משפטי: ENA 3082.2 + ENA 3082.3

מסמך משפטי ENA 3082.2 + ENA 3082.3

תגים

תיאור

Legal query written by Halfon b. Netanʾel ha-Levi sent to Elʿazar al-Qasabi. Addendum to India Book IV. AA

ENA 3082.2 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3082.2 verso

verso

ENA 3082.3 recto

recto

ENA 3082.3 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3082.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • ENA 3082.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain