מסמך משפטי: ENA NS 71.20

מסמך משפטי ENA NS 71.20

תגים

תיאור

Legal document, most probably Ottoman. Contains a seal (part of which reads علوالهمة) and two signatures, one in cartouche form. Needs examination for content.

ENA NS 71.20 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 71.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 71.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain