מסמך משפטי: ENA 3957.4

מסמך משפטי ENA 3957.4

תגים

תיאור

Legal query. In Arabic script. Addressed to "al-sāda al-fuqahāʾ al-ajillāʾ." Regarding a woman who sold a property; what happened next is not entirely clear. Mentions "the aḥbās" and an order of the government (amr al-sulṭān). There are two lines underneath, also written in Arabic script, likely the response/ruling (fatwā). On verso there is Aramaic poetry.

ENA 3957.4 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3957.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3957.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)