מסמך משפטי: ENA 3957.3

מסמך משפטי ENA 3957.3

תגים

תיאור

Legal fragment. In Arabic script. The beginnings of the lines and the right margin are preserved. The first line after the basmala may read, "we testify against Isḥāq b. Yū[suf]." There is one surviving witness signature in the margin.

ENA 3957.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3957.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3957.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)