רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2739.9

מכתב ENA 2739.9
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה