רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2556.9

מכתב ENA 2556.9
  1. ציטוט
    Miriam Frenkel, "קהילת יהודי חלב בתקופת הגניזה‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 1990).
    למהדורה ראה
    • 306–07