מכתב: ENA 2808.25

מכתב ENA 2808.25

תגים

תיאור

Upper fragment: Letter in the hand of Yosef b. Shemuel b. Seʿadya (court scribe, active ca. 1181–1209). He is describing a marital dispute: "...four sessions... in the last session, and that they... with them, and when that was said to me, I sent... with what was said to me, and I chastised him and restrained him in that, and he said... to him the duty that she should move from this place to another.... Some time later, he came to me screaming for help, saying, 'Divorce me from this woman lest I kill her and lose my life on her account,' and I said to him, 'What is the meaning of this?' ... the falsest thing that could be said about her, until I saw with my own eyes, and... divorced..."

ENA 2808.25 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. ] . . . [
 2. ]ארבע מגאל[ס
 3. אל]מגלס אלאכר ואנהם יש[
 4. ] מעהם פלמא קיל לי דלך ארסלת [
 5. במא קיל לי וובכתה ורדעתה פי דלך פקאל [
 6. לה אלואגב אן תנתקל מן הדא אלמכאן אלי גירה ו . . . . מן [
 7. ובעד דלך במדה חצר אלי והו מסתצרך ויקול טלקני מן הד[
 8. לאלא אקתלהא ותרוח רוחי עליהא פקלת לה איש מעני הדא א[
 9. ]ת אכדב מא יקאל ענהא אלי אן ראית בעיני פטלקה(?) . [
 10. ] . אל . . . . [

תרגום

ENA 2808.25 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2808.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain