מכתב: ENA NS 7.7

מכתב ENA NS 7.7

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic, commercial, mentioning numbers, qīrāṭs, dirhams, dīnārs.

ENA NS 7.7 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.7 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain