מכתב: ENA NS 7.29

מכתב ENA NS 7.29

תגים

תיאור

Letter fragment from Faraḥ b. Yosef al-Qābisī. In Judaeo-Arabic with the address in both Judaeo-Arabic and Arabic script. Mentions a legal case and a female orphan. Needs further examination for content.

ENA NS 7.29 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.29 2

2

ENA NS 7.29 3

3

ENA NS 7.29 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.29: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain