מסמך שלטוני: ENA NS 7.18

מסמך שלטוני ENA NS 7.18

תיאור

State report in Arabic mentioning the amīr Shams al-Dīn, at whom "we looked with an eye of respect" (wa-naẓarnā ilayhi bi-ʿayni l-iḥtirām). Two full lines and two partial lines preserved. MR. ASE.

ENA NS 7.18 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.18 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain