רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 43.13

מכתב ENA NS 43.13
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה