רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 34.24

מכתב ENA NS 34.24
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה