מכתב: ENA 3788.5

מכתב ENA 3788.5

תגים

תיאור

Letter of recommendation from Yosef ha-[...] b. Seʿadya ha-Bavli addressed to the communities of Sūra(?) and Qaryat Ismāʿīl(?). Written in Hebrew and Judaeo-Arabic. The bearer is a learned man "who has captives" whom he is trying to redeem. The addressees are asked to give him money. The Qaraite community (?וגמאעה אלקראיי) is specifically named.

ENA 3788.5 recto

recto

תיעתוק

Menahem Ben-Sasson, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
 1. בש רח
 2. לכל אחינו הזקנים הישרים הכשרי[ם 
 3. אשר בסורא וקריה אסמאעיל וול ניל [
 4. הערים ישמרם צור ויעזרם וית[ן
 5. וינצרם על דבר כבוד שמו ינפ[
 6. אלי מוצל הדה אלאסטר ויתופרון על[יה
 7. פהו מן אהל אלתורה ולה שבוים ית[
 8. אלי פכאכהם פהי אכבר אלמצות [
 9. נאל(?) אלתואב בדלך ואלבארי תע יגן ע[ 
 10. ולא יחוגהם אלי מתל [ד]ל[ך] ושלומכם [
 11. ירבה לעד ושלום על כל ישראל גלות [
 12. וגמאעה אלקראיי אלדי ידכל אליהא יפ[
 13. מעה מא יגב פעלה פלהם פי דלך . . ל [
 14. פי אלדניא ואג . . . ל אלתואב פי אלאכרה ע[ 
 15. יוסף הר . . הני ביר סעדיה הבבלי נע אלמערוף ב[
 16. ישועה קד מן בעל[

תרגום

ENA 3788.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3788.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain