טקסט ספרותי: ENA 3214.7

טקסט ספרותי ENA 3214.7

תגים

תיאור

Medical treatise in Arabic script. Perhaps the first page of Tadhkirat al-Kaḥḥālīn. The author's name is given as ʿĪsā b. ʿAlī al-Mutaṭabbib instead of the correct ʿAlī b. ʿĪsā, but it was not uncommon for scribes to reverse the names. On verso there is Hebrew literary text.

ENA 3214.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3214.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3214.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain