מסמך משפטי: ENA NS 55.28

מסמך משפטי ENA NS 55.28

תגים

תיאור

Legal document? The actual nature of the fragment is unclear- it seems like a legal document, maybe a draft. Probably written by Efrayim b. Shemarya (active 1007-1051) Judeo-Arabic. AA

ENA NS 55.28 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 55.28 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 55.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain