מסמך משפטי: ENA NS 47.27

מסמך משפטי ENA NS 47.27

תגים

תיאור

Court record of divorce. In Hebrew. Dated: Friday, 4 Tammuz 5279 AM = 3 June 1519 CE. Husband: Elʿazar b. Aharon ha-Kohen. Wife: Esther bt. Seʿadya Kohen.

ENA NS 47.27 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 47.27 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 47.27: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain