מסמך משפטי: ENA 2808.20

מסמך משפטי ENA 2808.20

תגים

תיאור

Legal query in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi. Might be sent to Avraham Maimonides. Regarding two partners who had quarreled regarding a certain commodity. The question is about the status of the partnership, whether Shimʿon is a companion (rafīq) or partner (sharīk).

ENA 2808.20 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2808.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2808.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain