מסמך משפטי: T-S 13J4.9

מסמך משפטי T-S 13J4.9

תגים

תיאור

Acknowledgment of debt, unfinished. Debtor: Yeshuʿa ha-Kohen b. Yehuda ha-Kohen. Creditor: Abu Naṣr Yehuda ha-Levi b. Yeshuʿa the minister (ha-sar). Town of al-Banhā,, Sunday, 3rd of Tishri 1556 sel., (1244, the day of the week does not match the date. MY) (Information from Goitein's index card) Followed by post-classical rhymed seliḥot for the ten days of repentance on recto and verso, with an alphabetic acrostic. (Information from CUDL)

T-S 13J4.9 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. שהדותא ד]הות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא אנה למא כאן יום אלאתנין אלתאלת
  2. מן חדש ] תשרי שנת אלפא וחמש מאה וחמשין ושית שנין למנין שטרות למנינא דרגילנא לממני
  3. ביה הכ]א בעיר מנהא אלעסל דעל נהר נילוס מותבה חצר אלינא מרור ישועה הכהן הזקן
  4. הי]קר בר מרור הכ/ה/ן הזקן היקר נע וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני בגמיע אלאלפאט
  5. אלמחכמה ואלמעאני אלמאכדה ובכל לישאני דזכותא ואכתבו וסלמו דלך ללשיך אבו
  6. נצר מרור יהודה הזקן היקר הלוי בר כב גד קד מרור ישועה השר הנכבד נע ליכון בידה
  7. חגה וותאק לליום ומא בעדה אן עלי וענדי וכאלץ מאלי ודמתי מן אלורק אלגיד אלמתעאמל
  8. בה פי אלדיאר אלמצריה מאיה דרהם ותמאנין דרהם נצף דלך תסעין דרהם חוב גמור
  9. ומלוה זקופה עלי ועלי וראתי מן בעדי לה ולוראתה מן בעדה אקום לה בדלך עלי חכם

תרגום

T-S 13J4.9 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 13J4.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.